Home > Praktische info > Calamiteitenfonds

Calamiteitenfonds

 Adagio BVBA is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen onze reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien Adagio BVBA de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien Adagio BVBA als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds.