Home > Aanvullende Reisvoorwaarden ADAGIO

Aanvullende Reisvoorwaarden ADAGIO

Aanvullende Reisvoorwaarden Adagiotours/ADAGIO BVBA

Deze Aanvullende Reisvoorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR-Reizigersvoorwaarden zoals die met ingang van 1 juli 2018 luiden.( https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf )

(Aan)betaling:

1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van 25% van de reissom op het land arrangement , activiteiten en huurauto's
2.  Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van 100% van de reissom op de vluchten
3. Het restant van de reissom moet uiterlijk 42 dagen vóór de vertrekdag in het bezit zijn van Adagio BVBA
4. Indien de overeenkomst binnen 60 dagen vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Opzegging door de reiziger (annulering):

Een boeking kan uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd via het emailadres info@adagiotours.be
Annuleren kan alleen met inachtneming van de annuleringsbepalingen van de aanvullende reisvoorwaarden van Adagio BVBA en tegen de hiervoor geldende annuleringskosten (zie hieronder). De wet die bepaalt dat consumenten een herroepingsrecht van 14 werkdagen hebben maakt een uitzondering op reizen en is hier dus niet van toepassing.

1. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zal de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
• 100% van de reissom op de vluchten
• Bij annulering tot de 90e kalenderdag (inclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
• Bij annulering vanaf de 89e kalenderdag (inclusief) tot de 60e kalenderdag (inclusief) vóór vertrekdatum 50% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 59e kalenderdag (inclusief) tot de 30e kalenderdag (inclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 29e kalenderdag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2. Indien bijzondere diensten worden aangeboden, kunnen per onderdeel verschillende annuleringsbepalingen van de toeleverancier van toepassing zijn. Deze worden in voorkomend geval uiterlijk bij boeking van de reis aan de reiziger kenbaar gemaakt.

Wanneer u een annuleringsverzekering heeft afgesloten en de reis noodgedwongen moet worden afgebroken, uitgesteld of geannuleerd, dan dient u tevens contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Wijzigingen en in-de-plaatsstelling door de reiziger:

De reiziger heeft de mogelijkheid de boeking voor vertrek te wijzigen. Voor de bepalingen aangaande wijzigingen verwijzen wij naar de ANVR-reisvoorwaarden. Onder een wijziging wordt verstaan het veranderen van een segment (product) bij de verstrekker van het betreffende product  (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of accommodatie), zoals het verlengen c.q. verkorten van een verblijf in een bepaalde accommodatie. Dit segment kan ook onderdeel uitmaken van een pakketreis die u bij ons heeft geboekt.
In geval dat de wijzigingskosten, welke de leverancier aan ons doorberekent voor segmenten hoger zijn dan de kosten volgens de Algemene Voorwaarden van de ANVR, worden de wijzigingskosten met deze meerkosten verhoogd.
Indien een bepaald segment wordt geannuleerd, spreken wij niet van het wijzigen van de boeking, maar worden annuleringskosten voor dit segment in rekening gebracht. Ook het veranderen van de vertrekdatum vanuit Nederland wordt als een annulering beschouwd.
Voor het doorgeven van naamswijzigingen bij lijndiensttickets worden de kosten conform de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij doorberekend.
Bij een lijndienstticket is doorgaans een ´in de plaatsstelling´ niet mogelijk. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden.

Klachten:

Wij doen er altijd alles aan om uw reis naar wens te laten verlopen en eventuele problemen ter plaatse op te lossen. Wilt u na uw reis toch een klacht indienen, dan kunt u dit doen via ons telefoonnummer
+ 32 9 2321492 of ons emailadres info@adagiotours.be. U ontvangt na uw melding per email, altijd een ontvangstbevestiging per email.
Onze klantenservice zal al uw vragen en reacties na uw reis over het product en de dienst beantwoorden en proberen samen met u een oplossing te vinden.
Onze klantenservice zal u binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie aan u sturen.
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?
Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Zie ook artikel 13 van de ANVR-reisvoorwaarden.
Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Daar er op de overeenkomst tussen partijen en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen het Nederlands Recht van toepassing is, kunnen alle geschillen die tussen partijen kunnen ontstaan ook worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Garantieverklaring:

Adagio BVBA (Ondernemingsnummer 0871.371.685 Destelbergen/België) is aangesloten bij de VVR (Vereniging van Vlaamse Reisbureaus) en als zodanig verzekerd tegen financieel onvermogen en professionele aansprakelijkheid (www.vvr.be). Binnen de grenzen van deze regeling vallen de reizen door Adagio georganiseerd onder deze garantie. Deze garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
De dekking van de groepsverzekering VVR is ook van toepassing op Nederlandse klanten van Adagio BVBA die, door bemiddeling van een in Nederland gevestigd reisagentschap een reis geboekt hebben bij Adagio BVBA, op voorwaarde dat het bemiddelend reisagentschap in Nederland erkend deelnemer is van de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden) en aangesloten bij de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen). Een en ander onder de voorwaarden van VVR/Amlin Insurance SE.
Adagio BVBA is lid van de ANVR (lidnummer 05505).
Als lid van de ANVR voldoet de garantieregeling van VVR aan de eisen die de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) aan deze garantieregelingen stelt.

Calamiteitenfonds:

Adagio BVBA  is aangesloten bij het Calamiteitenfonds (CF). U kunt de regels van het fonds raadplegen via www.calamiteitenfonds.nl.  U kunt bij een calamiteit aanspraak maken op de garantieregeling van het Calamiteitenfonds indien en voor zover de regeling daarin voorziet.

Algemene voorwaarden van dienstverleners:

Op het vervoer verricht door luchtvaartmaatschappijen, trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de betreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing.
Deze voorwaarden worden bij boeking van de reis aan de reiziger beschikbaar gesteld dan wel zijn beschikbaar via de website van de vervoerder of beschikbaar via www.anvr.nl/Vervoersvoorwaarden.

Contact:


Adagio is bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 09.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur 
Mededelingen die binnen komen buiten deze tijdstippen worden geacht door Adagio BVBA te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag.
Adagio BVBA
Steenhuyze 17
9070 Heusden (O-VL)
België
Telefoon: + 32 9 2321492
E-mail: info@adagiotours.be
BTW nummer: BE0871.371.685