Home > Praktische info > VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus

VVR - Vereniging Vlaamse Resibureau's vzw

Adagio BVBA is aangesloten bij de VVR (lidnummer …..).

De VVR is de beroepsvereniging die vooral ten dienste staat van haar leden-reisbureaus (600 leden, goed voor een 700-tal verkooppunten), maar ook de belangen van de reiziger behartigt. 

Alle reisbureaus lid bij de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus voldoen aan de eisen van de Belgische Reiscontractenwet.

Zij beschikken dus over een verzekering financieel onvermogen en burgerlijke aansprakelijkheid professionele aansprakelijkheid reisbureaus.

.U kunt dit controleren via www.vvr.be

Binnen de grenzen van deze regeling vallen de reizen door Adagio BVBA georganiseerd onder deze garantie. Deze garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.