Home > Praktische info > ANVR Reizigersvoorwaarden

ANVR Consumentenvoorwaarden

Adagio BVBA is aangesloten bij de ANVR (lidnummer 05505 ).

ANVR is de ‘Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen’.

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen van Adagio BVBA worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en het opslaan van de ANVR-reizigersvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden en de vervoersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Op de offerteaanvraag dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden en overige ANVR-informatie, alsmede de vervoersvoorwaarden van de betreffende vervoerder(s).

Bovengenoemde aanvullende voorwaarden:

De bovengenoemde aanvullende voorwaarden zijn door Adagio zélf vastgesteld.
Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.
Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de Aanvullende voorwaarden van Adagio BVBA.